top of page
Skyscrapers

פירוק חברות

Stack of Files

סגירת חברה יכולה להתבצע בשל סיבות שונות ומגוונות: במקרים מסוימים עקב רצונם של בעלי המניות ובמקרים אחרים עקב החלטה של הנושים, רשם החברות או בית המשפט. בעבר ניתן היה למחוק חברה שאינה פעילה, לא שילמה אגרה ולא הגישה דוחות למשרד רשם החברות במשך מספר שנים, על ידי מחיקת החברה באמצעות צו ביטול מיוחד של בית המשפט. אפשרות זו בוטלה בשנת 1999, בעקבות כניסתו לתוקף של חוק החברות החדש.

כיום, תהליך סגירת חברה מתבצע אך ורק באמצעות פירוק החברה. ישנן שלוש דרכים עיקריות לבצע פירוק של החברה באופן תקין, כאשר כל שיטה מצריכה מערך ניהולי, משפטי ולוגיסטי שונה. כך, פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון, נעשה על ידי מי שמונה כמפרק החברה על פי רצונם של הדירקטורים ובעלי המניות בחברה; פירוק מרצון של חברה חדלת פירעון נעשה על ידי הנושים בפיקוח בית המשפט ופירוק שלא מרצון – פירוק כפוי – מתבצע על ידי בית המשפט.

פירוק חברה מרצון

הליכים לפירוק מרצון של חברה לא פעילה הם 'מירוץ שליחים' מעייף ומטריד והם כוללים המצאת מסמכים רבים לרשם החברות, פרסומים ברשומות, תשלום אגרות כספיות, שמירה על מסגרת מועדים וזמנים נוקשה ומדויקת ועוד.

עורך דין פירוק חברות המבצע את כל השלבים הנדרשים בחוק וחוסך לך כאב ראש, הוא הדרך הסלולה ובטוחה אל פירוק מרצון של החברה, וביטול/צמצום חובות האגרה של החברה הלא פעילה.

פירוק חברה מרצון על ידי הנושים (חברה חדלת פירעון)
 

אם החברה נקלעה לקשיים כלכליים ואיננה מסוגלת לפרוע את חובותיה במהלך שנה ממועד הפירוק, לא יישלח תצהיר כושר פירעון לרשם החברות והאחריות על תהליך הפירוק מוטלת על הנושים. כמו כן, במקרים רבים מתבצע פירוק מסוג זה בפיקוח  בית המשפט (בדרך כלל על מנת לפתור חילוקי דעות העלולים להתעורר במהלך פירוק מרצון)

פירוק חברה על ידי בית משפט
 

בקשה לפירוק חברה על ידי בית משפט יכולה להיות מוגשת על ידי החברה עצמה, משתתף או נושה.

העילות בהתאם לפקודה לפירוק על ידי בית משפט יכולות להיות כאלו: בית המשפט בעל הסמכות העניינית לעשות זאת הוא בית המשפט המחוזי. הפקודה מחייבת ש-14 יום לפני הדיון על הפירוק תפורסם הודעה ברשומות ובעיתון יומי.

פירוק חברה על ידי בית המשפט שלא מרצון – פירוק כפוי
 

חברה תפורק על ידי בית המשפט מאחת העילות שלהלן: החלטה מיוחדת של החברה על פירוקה על ידי בית המשפט, החברה הפסיקה את עסקיה למשך שנה או שלא החלה לפעול תוך שנה לאחר שהתאגדה, חדלות פירעון או שבית המשפט החליט שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק.

הבקשה לפירוק החברה יכולה להיות מוגשת על ידי החברה עצמה, משתתף או נושה.

הפירוק יחל ביום בו הוגשה הבקשה לפירוק. בית המשפט ימנה לחברה מפרק שיכנס את נכסיה ויחלק את התמורה ממכירתם בין הנושים. כונס הנכסים הכללי משמש כמפקח כללי על פירוקה החברה. חיסול החברה הוא בצו בית משפט, כאשר 14 יום ממועד הינתנו תועבר הודעה על כך לרשם.

Judge and Gavel

בחירת עורך הדין עשויה להשפיע רבות על אופן ניהול התיק וסיכויי ההצלחה שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם - התקשרו: 052-6201920

צרו קשר

  • Facebook
  • Instagram

דואר אלקטרוני

טלפון

079-5555887

כתובתנו

רח' פרופ' דן שכטמן 10 חדרה
ת.ד. 90 מיקוד 3834001

bottom of page