top of page
Business meeting

הסכם מייסדים

Business meeting

הסכם מייסדים הוא מסמך פנימי (שאינו מחויב בחוק) הנחתם בין מקימי המיזם התאגידי לפני או במהלך השלבים הראשוניים של הקמת החברה. המטרה של המסמך הינה הסדרת ההתנהלות של מקימי החברה אחד כלפי השני וכלפי המיזם כישות משפטית עצמאית.

הסכם זה מהווה מעין "ספר תפעול" של החברה ומסכם הן את היסודות הרעיוניים והן את היסודות הפרקטיים של המיזם. המסמך מתייחס למצבה ההתחלתי של החברה מבחינה ארגונית ופיננסית תוך כדי היערכות לשינויים החיוביים והשליליים שעשויים להתרחש בה בעתיד.

ההסכם מנסח את החזון של החברה וממסד את מערכת היחסים העסקית בין מייסדיה, על ידי תיאום הציפיות, הגדרת זכויותיהם וחובותיהם של השותפים וציון הצרכים, היעדים והמטרות של המיזם. הסכם המייסדים נבנה בראיה לטווח ארוך במטרה למנוע מראש סכסוכים ומחלקות בין היזמים ולתת פתרונות לשלל בעיות ומשברים העלולים להופיע בשלבים השונים של התפתחות החברה.

Judge and Gavel

בחירת עורך הדין עשויה להשפיע רבות על אופן ניהול התיק וסיכויי ההצלחה שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם - התקשרו: 052-6201920

צרו קשר

  • Facebook
  • Instagram

דואר אלקטרוני

טלפון

079-5555887

כתובתנו

רח' פרופ' דן שכטמן 10 חדרה
ת.ד. 90 מיקוד 3834001

bottom of page