top of page
Commercial Building

משפט מסחרי

Office buildings

משפט מסחרי הוא חלק מן המשפט האזרחי. לכן כדי להבין מה כלול בתחום המשפט המסחרי כדאי לפרט תחילה את מאפייניו של המשפט האזרחי.

המשפט האזרחי הוא למעשה תחום רחב העוסק בכל עניין שאינו פלילי. בהליך פלילי המדינה מעמידה לדין אדם בגין הפרה של חוק העונשין, סדר הדין הנהוג במשפט הפלילי מכונה "סדר דין פלילי" והוא שונה מ"סדר הדין האזרחי".

לפיכך, המשפט האזרחי מקיף כל נושא שבין אדם לחברו או בין אדם לרשויות המדינה שאינו תולדה של ביצוע, או חשד לביצוע, עבירה פלילית.

בתחום המשפט האזרחי מצויים דיני חוזים, נזיקין, דיני משפחה, דיני מקרקעין ועוד. המשפט המסחרי הוא מן המרכזיים שבו ובמסגרתו מטופל כל עניין הנוגע להתנהלות עסקית של גופים כגון חברות (או כל סוג תאגיד אחר), מעסיקים, בנקים, נושים, כונסי נכסים, זכיינים, בעלי מניות ועוד.

לא כל עורך דין העוסק בתחום המשפט האזרחי מתאים לטיפול בנושאי משפט מסחרי.

עו"ד המתמחה במשפט מסחרי יהיה בעל ידע וניסיון בכל תחומי המשפט הנושקים לו אך גם התמחות וניסיון בניהול תיקים שבמרכזם פעילות עסקית אשר היא תולדת כל ההליכים המעורבים בו.

Judge and Gavel

בחירת עורך הדין עשויה להשפיע רבות על אופן ניהול התיק וסיכויי ההצלחה שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם - התקשרו: 052-6201920

צרו קשר

  • Facebook
  • Instagram

דואר אלקטרוני

טלפון

079-5555887

כתובתנו

רח' פרופ' דן שכטמן 10 חדרה
ת.ד. 90 מיקוד 3834001

bottom of page