top of page
Cozy Living Room

הסכם ממון

Modern Kitchen

הסכם ממון הוא הסכם שנועד להסדיר את אופן חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג בעת פרידה או גירושין. לכאורה הסכם ממון הוא הסכם פשוט, שנועד לתכלית אחת פשוטה. מסתבר שבמציאות, הסכמי ממון הם נושא מורכב משפטית וטעון רגשית. זוגות רבים מתלבטים האם כדאי לערוך הסכם ממון ואחרים מתלבטים כיצד לערוך הסכם ממון, מאחר שהסכם ממון הוא הסכם לא פשוט המצריך ידע משפטי רב, הבנה וניסיון.

כדי להבין מהם הסכמי ממון, מהם היתרונות הנלווים להם וגם מהם החסרונות הנלווים להם, חשוב להכיר את המאטרייה המשפטית, הנוגעת לחלוקת רכוש בין בני זוג

בני זוג רשאים לקבוע בעצמם חלוקת רכוש שונה מהסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון וזאת באמצעות חתימה על הסכם ממון. כלומר: הסכם ממון הוא הסכם הנחתם בין בני זוג, שתכליתו לערוך הפרדת רכוש שונה, אשר תחייב את שני בני הזוג בעת פרידה. מדובר בהסכם בעל תוקף משפטי לכל דבר ועניין. בנוסף, בניגוד להסכמים אחרים, הסכם ממון צריך להיות מאושר על ידי ערכאה משפטית. כלומר: כאשר הסכם ממון נחתם בין בני זוג נשואים, עליו להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה (או בית דין דתי, במידה ובני הזוג מסכימים על כך). במידה ומדובר בבני זוג שטרם נישאו, אזי את הסכם הממון יש לאשר על ידי נוטריון. בית המשפט ונוטריון לא יאשרו הסכם ממון, אם התרשמו שבני הזוג או אחד מהם לא מבינים את משמעותו ואת השלכותיו.

סעיף 1 לחוק יחסי ממון מגדיר "הסכם ממון" בתור: "הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון) ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב". מדובר בהסכם שנועד להסדיר חלוקת רכוש שונה בין בני הזוג והוא מהווה חריג נוסף להסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון. במסגרת הסכם ממון, בני הזוג יכולים לקבוע כל חלוקה שנראית להם לנכון והם יכולים לקבוע מספר סוגי רכוש שלא יילקחו בחשבון במסגרת חלוקת הרכוש המשותף בעת גירושין, כאשר אותם סוגי רכוש היו נלקחים בחשבון בהתאם לחוק יחסי ממון, אילו לא היה נחתם הסכם ממון. אך נציין שוב, הסכם ממון בר תוקף, הוא הסכם אשר קיבל תוקף משפטי.

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע, כי בעת פטירה או גירושין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הרכוש והממון המשותף שצברו במהלך נישואיהם, בהתאם להסדר איזון משאבים.

אם זוג נשוי מעוניין כי במקרה של פקיעת הנישואין, הרכוש יחולק באופן שונה, צריך לקבוע את זה באופן מפורש בהסכם יחסי ממון.


בני זוג יכולים לערוך את הסכם הממון לפני נישואיהם, או במהלך הנישואים. חשוב לציין שמועד עריכת ההסכם משפיע על האופן שבו ניתן לאשר אותו.


החוק תקף גם על בני זוג שנישאו או עתידים להינשא בנישואין אזרחיים, כולל בני זוג מאותו מין.


בני זוג מאותו מין אינם יכולים לאשר את ההסכם בערכאה הדתית, ולא כל הערכאות הדתיות יסכימו לאשר הסכם עבור זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים.


כאשר בני זוג שאינם נשואים, אך חיים ביחד, רוצים לערוך הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם, ניתן לעשות זאת ע"י הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור.

Insurance Agent

שלבי ההליך

עקב מורכבות הנושא מומלץ להסתייע בעורך דין לעריכת ההסכם.


ההסכם טעון אישור רשמי של בית משפט לענייני משפחה, או נוטריון, לפי העניין:


אם מדובר בהסכם שנערך לפני הנישואין, ניתן לאשרו אצל נוטריון (או רשם נישואין). אין צורך לאשר אותו בבית המשפט או בבית הדין הדתי של בני הזוג, אך ניתן לעשות כן.


הסכם שנערך לאחר שבני הזוג נישאו, צריך לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה, או בית דין דתי (בית הדין הרבני במקרה של יהודים, בית הדין השרעי במקרה של מוסלמים שנישאו בהתאם לדין המוסלמי, בית הדין הדרוזי וכו').


בני זוג מאותו מין שנישאו או עתידים להינשא בנישואין אזרחיים מחו"ל יכולים לאשר את ההסכם אצל נוטריון טרם הנישואין, או בבית המשפט לענייני משפחה, לאחר הנישואין.


האישור יינתן רק לאחר שבית המשפט או הנוטריון נוכחו לדעת שבני הזוג גיבשו את ההסכם מרצונם החופשי, תוך הבנת המשמעות של ההסכם ותוצאותיו.

הסכם ממון, המכונה בפי רבים גם כהסכם נישואין או הסכם טרום נישואין הינו מסמך מקובל ונפוץ ברחבי העולם כולו שתפקידו הוא להסדיר את מערך הזכויות בין בני זוג במידה ויחליטו לפרק את המסגרת המשפחתית ביום מן הימים.

הסכם הממון הינו למעשה חוזה בכתב אשר מסדיר מראש את החלוקה הממונית וקובע מהו הרכוש האישי של כל אחד מבני הזוג אשר מבקרה בו יגמרו אומר להיפרד יישאר ברשות בעליו ואילו מהו הרכוש המשותף אשר יחולק בין בני הזוג במקרה של פרידה. המסוכם בין הצדדים בהסכם הממון גובר על הוראות חוק יחסי הממון.

 

חוסר שוויון בין הצדדים

לא אחת זוגות המבקשים להינשא אינם מגיעים ממעמד כלכלי שווה, אחד מבני הזוג מבקש להביא הון משמעותי לתא המשפחתי ואילו אמצעיו של בן הזוג השני דלים יותר.

הסכם הממון טרם הנישואין יבטח למעשה כי בן הזוג האמיד יותר, יישאר בעל ההון ולא יאלץ לחלוק בו עם הצד השני.

להסכם הממון טרם נישואין/חתונה מטרות רבות כאשר העיקרית ביניהן הינה חיסכון בניהול הליך משפטי מיותר בעת הפרידה ומבטיח כי חלוקת הרכוש תעשה בצורה עניינית, הוגנת ובהתאם לרצון הצדדים עצמם.

הסכם ממון
Judge and Gavel

בחירת עורך הדין עשויה להשפיע רבות על אופן ניהול התיק וסיכויי ההצלחה שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם - התקשרו: 052-6201920

צרו קשר

  • Facebook
  • Instagram

דואר אלקטרוני

טלפון

079-5555887

כתובתנו

רח' פרופ' דן שכטמן 10 חדרה
ת.ד. 90 מיקוד 3834001

bottom of page