top of page
Loving Couple

ידועים בציבור

Holding Hands

חיים משותפים כידועים בציבור הם עניין שכיח מאוד במחוזותינו, בין אם מרצון ובין אם מחוסר אפשרות להינשא בישראל במקרים מסוימים ובין אם בשל נסיבות סוציולוגיות רבות שמצריכות מאמר נפרד. כך שבני זוג רבים בישראל, לרבות בני זוג מאותו מין, מעדיפים לחיות יחדיו במתכונת של חיים משותפים ללא נישואין.

מי הם ידועים בציבור? כיצד מגדירים ידועים בציבור? מהן הזכויות המוענקות לידועים בציבור? מה הדין המסדיר את מתכונת החיים המשותפים של בני זוג? מהן הסיבות לקיומם של ידועים בציבור? כל אלו הן שאלות חשובות אשר נשאלות ע"י אנשים רבים.

לכן מצאנו לחבר את המאמר שלהלן, שבו נפרט על כל הסוגיות הנוגעות לידועים בציבור. בין היתר נשיב על השאלות שהצגנו בפסקה הקודמת ונפרט את על הדין החל על ידועים בציבור. כל זאת, לנוחיות הגולשים והגולשות, כדלקמן:

מהן הזכויות של ידועים בציבור? האם יש שוני בין זכויות של ידועים בציבור לבין זכויות של זוגות נשואים?

 

ובכן, אין כמעט שוני, למעט אולי עובדה אחת: זוגות נשואים זוכים ביתר קלות למימוש הזכויות שלהם וזאת להבדיל מידועים בציבור, שצריכים להוכיח כי הם ידועים בציבור. הבה נציג את רוב הזכויות של ידועים בציבור, כדלקמן:

זכויות במסגרת המוסד לביטוח הלאומי: ידועים בציבור זכאים בדיוק לאותן זכויות המוענקות לזוגות נשואים, כלומר: קצבת אלמנות, זכויות מכוח היותם משרתים במילואים, זכויות לדמי לידה על ילדים שנולדו לזוגות ידועים בציבור ועוד.

זכויות מכוח דיני המיסים: בדומה לזוגות נשואים, במידה ומדובר בזוג ידועים בציבור החיים יחדיו ומקיימים משק בית משותף, אזי בני זוג אלו יהיו זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה ועוד מגוון זכויות, בדומה לזוגות נשואים.

זכות לחלוקת רכוש: חוק יחסי ממון, התשל"ג-1973, קובע כי בעת גירושין או פרידה, תיערך חלוקת רכוש שווה של כלל הרכוש המשותף של בני הזוג. כך גם לגבי ידועים בציבור, כלומר: גם זוגות נשואים וגם זוגות ידועים בציבור זכאים לזכות לאיזון משאבים.

זכויות מכוח דיני הירושות והצוואות: בדומה לזוגות נשואים, גם ידועים בציבור זכאים לרשת את בן או את בת זוגם, הן כיורשים על פי דין והן בתור יורשים לפי צוואה. חוק הירושה, התשכ"ה-1965, לא משתמש במונח "ידועים בציבור", אך הדין הנוגע לירושות וצוואות מתייחס במידה שווה (בהתאם לפסיקת בתי המשפט) גם לידועים בציבור, כזכאים לאותן הזכויות ואותן החובות.

זכות לשמש כמוטבים: ידועים בציבור זכאים לשמש בתור מוטבים בהסכמי ביטוח, בין אם מדובר בביטוחי חיים, ביטוח תאונות אישיות או כל סוג של ביטוח רלוונטי. העובדה שמדובר בידועים בציבור ולא בזוגות נשואים, אינה מעלה או מורידה בעניין זה. הזכות לשמש מוטב, מתייחסת גם לביטוחים השייכים לאחד מבני הזוג, במסגרת מקום העבודה.

שוויון במסגרת הליכים משפטיים: גם ידועים בציבור זכאים לשוויון, בכל הנוגע להתדיינות בבית המשפט לענייני משפחה. למשל, ידועים בציבור זכאים שעניינם יידון בדלתיים סגורות. בדומה לזוגות נשואים, גם לידועים בציבור אסור להעיד איש נגד רעהו, מבחינת דיני הראיות הנהוגים בישראל ועוד.

Judge and Gavel

בחירת עורך הדין עשויה להשפיע רבות על אופן ניהול התיק וסיכויי ההצלחה שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם - התקשרו: 052-6201920

צרו קשר

  • Facebook
  • Instagram

דואר אלקטרוני

טלפון

079-5555887

כתובתנו

רח' פרופ' דן שכטמן 10 חדרה
ת.ד. 90 מיקוד 3834001

bottom of page