top of page
ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

לתכנן את העתיד כבר היום! ההליך היחיד שמאפשר לכם להשאיר את השליטה בעתידכם בידיים שלכם!


רובנו מעדיפים לדחות את המחשבה על שינויים בריאותיים ומנטליים אצל הורינו, בני משפחה ואנשים היקרים לליבנו – כולל אנו עצמנו. זו הסיבה שהמונח ייפוי כוח מתמשך אינו מוכר לרבים, אך חשוב להיות מודעים למהפכה בתחום האפוטרופסות.

  • החתימה על ייפוי כוח מתמשך מתבצעת בעת שהאדם כשיר אשר נותן הנחיות מקדימות למצב עתידי בו חס וחלילה לא יהיה מסוגל לתפקד.

  • כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תהיה כאשר הממנה יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו.

  • מהלך זה מגן על רצונו של הפרט ושומר כמה שאפשר על האוטונומיה שלו.

  • ייפוי כוח מתמשך יופעל רק כאשר הממנה מאבד מכשירותו, אז יהיה על מיופי הכוח, שהוא בחר ומינה מבעוד מועד, לפעול על פי הוראותיו שניתנו מראש בייפוי כוח מתמשך, וסמכותם לא תפקע אלא תתמשך.

  • פעולות מיופי הכוח כפופות לחובה לשתף וליידע את נותן ייפוי הכוח עד כמה שניתן. החוק במתכונתו החדשה כולל מערכת איזונים ובלמים, שנועדו לשים את האדם וכבודו במרכז.
     

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

זהו מסמך המאפשר לנו להיות בשליטה גם כשאנו מאבדים מכשירותנו.


ניתן למנות כמיופה כוח רק מי שמלאו לו 18 שנים (לרבות אדם עם מוגבלות) באמצעות מילוי טופס קבוע שהוגדר במסגרת תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

מהלך זה מסדיר, ידי עורך הדין המתמחה בתחום זה, החלטות בנוגע לעניינים אישיים הנוגעים לכל מישורי רווחתו של האדם הממנה, כמו צרכיו במהלך היום יום, היכן יגור, החלטות בריאותיות, עניינים גופניים, נפשיים וחברתיים, ובנוגע לרכושו של האדם.

כל זאת תוך גמישות המאפשרת לממנה לקבוע כניסה באופן מיידי לתוקף בענייני רכוש, מה שמייתר וחוסך גם עריכת ייפוי כוח כללי נוטריוני שיהיה בתוקף עד אובדן הצלילות (כמובן שעם הפיכת הממנה לבלתי כשיר, חובה להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך).

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו.

לרוב, הממנה יבחר במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (לדוגמא: בן או בת זוג, הורים וילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).

הממנה רשאי לקבוע לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו - האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם.

ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך והחתימה עליו מתבצעת בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע אם הממנה מבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי, כפי שיפורט בהמשך). בנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך. 

ייפוי כוח מתמשך
Black Background

סרטון הסברה של 'משרד המשפטים'

ייפוי כוח מתמשך

קצת היסטוריה

במהלך חודש אפריל 2016 בוצע תיקון מס' 18 במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שהכניס לעולמינו את המסמך המשפטי שנקרא ייפוי כוח מתמשך.

 

תיקון זה בוצע בין היתר על רקע חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ושינויים שבוצעו בארץ ובעולם בתחום זכויות אנשים עם מוגבלות, כאשר הדגש בתיקון זה הוא מעבר מטובתו של האדם – לרצונו של אדם, ועל כיבוד רצונו של האדם במסגרת ייפוי כח מתמשך באשר לעתידו ולעתיד משפחתו.

 

עד למועד תיקון החוק היה ניתן למנות אפוטרופוס בלבד לאדם שאינו כשיר לנהל את עניינינו, דבר הכרוך בניהול הליך בבית משפט, שהאפוטרופוס הכללי הוא צד לו, ובהגשת מסמכים רפואיים ותסקיר בנוגע לאדם שעבורו מבוקש למנות אפוטרופוס, ולאחר מכן יש צורך לדווח על הטיפול באותו אדם.

 

לאחר התיקון התווספה חלופה נוספת והנה יפוי כוח מתמשך, המהווה כלי לתכנון עתידי המאפשר לכל אדם בהיותו כשיר וצלול – לתכנן כיצד ומי יטפלו בענייניו בעתיד, כאשר הוא לא יהיה מסוגל לטפל בעצמו בעניינינו, ומבלי לערב את בית המשפט.

 

כך צוין בהקשר זה במסגרת דברי ההסבר להצעת החוק לתיקון חוק הכשרות המשפטית חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות:

 

"ככלל, הנחת היסוד של הצעת החוק היא כי לא בכל מקרה יש צורך בהתערבות שיפוטית ובפיקוח ישיר בנוגע לפעולותיהם ולמצבם של אנשים שאינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בעצמם, עם כל הבירוקרטיה הכרוכה בהתערבות ופיקוח אלה והחדירה לאוטונומיה האישית והמשפחתית.

פעמים רבות הדאגה לאותם אנשים נעשית על ידי בני המשפחה וסביבתם הקרובה באופן המיטבי, בלי שיהיה צורך בהתערבות המדינה.

מוסד ייפוי הכוח המתמשך נועד אף לאותם מצבים שבהם יש לאדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו מעטפת משפחתית או חברתית הדואגת לו, אך בעודו בעל כשירות הוא מעוניין לקבוע מי יהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייני רכוש או לעניינים אישיים שלו. "

Judge and Gavel

בחירת עורך הדין עשויה להשפיע רבות על אופן ניהול התיק וסיכויי ההצלחה שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם - התקשרו: 052-6201920

צרו קשר

  • Facebook
  • Instagram

דואר אלקטרוני

טלפון

079-5555887

כתובתנו

רח' פרופ' דן שכטמן 10 חדרה
ת.ד. 90 מיקוד 3834001

bottom of page