top of page
Discussion With Two People

משפט אזרחי

Law Office

המשפט האזרחי בא להסדיר את ההתנהלות היומיומית שבין פרטיים ו/או חברות ותאגידים לבין עצמם, בנושאים חברתיים, משפחתיים, פיננסיים ומסחריים. לכל תחום במשפט האזרחי יש חוקים ותקנות ספציפיים וסדרי דין החלים על תחומים אלו.

המשפט האזרחי מורכב מריבוי של חוקים שנוגעים כמעט לכל אזרח במהלך חייו, הפרטי או העסקי, בעת עריכת חוזים, בירושה, במכר ורכישה בנזקי גוף, כשרות משפטית, מתנה, שמירה, ביטוח, יחסי שכנות בבית המשותף ועוד. רוב הסיכויים שכל אדם יזדקק במהלך חייו לייצוג במשפט האזרחי ויושפע ממנו.

קיימת יוזמה חקיקתית המקודמת באופן מתמיד ושמטרתה לרכז בחוק אחד את כל הנושאים האזרחיים. מטרת הצעת החוק לדיני ממונות היא שיפור הוודאות המשפטית, ביסוס תורת משפט כוללת לתחום וביצוע רענון ומודרניזציה לחוקים האזרחיים. אף שאת הצעת החוק יזמה הממשלה, היא לא הבשילה מזה כעשור מאז הוצעה לכדי חקיקה חדשה.

Judge and Gavel

בחירת עורך הדין עשויה להשפיע רבות על אופן ניהול התיק וסיכויי ההצלחה שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם - התקשרו: 052-6201920

צרו קשר

  • Facebook
  • Instagram

דואר אלקטרוני

טלפון

079-5555887

כתובתנו

רח' פרופ' דן שכטמן 10 חדרה
ת.ד. 90 מיקוד 3834001

bottom of page