top of page
Carpenter at Work

עורך דין דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה

במדינת ישראל כמו בכל שאר מדינות העולם המודרני קיים מערך חוקים שנחקקו במטרה להסדיר את יחסי העבודה. היחסים שבין עובד למעביד ובין כלל העובדים והמעסיקים למדינה, אלו הם דיני העבודה.

בין החוקים העיקריים שנכללים במסגרת של דיני העבודה ניתן למצוא את: חוק פיצויי פיטורין, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק העסקת בני נוער, חוק עבודת נשים, חוק הסכמים קיבוציים, שכר מינימום ועוד רבים אחרים המרכיבים רשימה של 21 חוקים שונים במסגרת המוכרת בכינוי השגור "דיני עבודה".

בישראל מסורה הסמכות הבלעדית לדון בענייני עבודה לבתי הדין לעבודה הפזורים במחוזות השונים ברחבי המדינה, לפי חוק בתי הדין לעבודה התשכ"ט-1969.

עורכת הדין חגית גאוי נותנת מענה, סיוע מהיר וייעוץ משפטי לעובדים ומעסיקים הזקוקים להכוונה בתוך מכלול הדינים מכל סיבה שהיא, הן באמצעות עורכי דין והן באמצעות רואי חשבון וחשבי שכר בעלי מומחיות ביחסי עבודה במשק הישראלי.

Judge and Gavel

בחירת עורך הדין עשויה להשפיע רבות על אופן ניהול התיק וסיכויי ההצלחה שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם - התקשרו: 052-6201920

צרו קשר

  • Facebook
  • Instagram

דואר אלקטרוני

טלפון

079-5555887

כתובתנו

רח' פרופ' דן שכטמן 10 חדרה
ת.ד. 90 מיקוד 3834001

bottom of page