top of page
Elderly Couple Contract

צוואות

Contract Signature

כתיבת צוואה, מטבע הדברים, היא דבר רגיש. בדרך כלל היא מלווה ברגשות מעורבים כשמצד אחד אחריות גדולה ואולי אף התרגשות לקראת הסדרת הצד המשפטי שבקניין לאחר הפטירה. בצוואה נכתב מה יקבל כל אחד מהיורשים. מהצד השני, לא ניתן להתעלם מתחושת הצער והחשש לקראת הבאות. כולנו בני אדם וכך הוא מנהגו של עולם – ובכל זאת – קשה להתעלם מתחושות אלו. בנוסף, לא תמיד הכל הולך 'חלק'. פעמים רבות מתעוררות מחלוקות בנוגע לירושה בין היורשים.

עריכת צוואה הינה אחד המסמכים החשובים להם אנו נדרש במהלך חיינו. עריכה נכונה של צוואה יכולה להכריע את גורלה של הצוואה. בעבר סברו כי יש לערוך צוואה אצל עורך דין רק אם מחלקים את הרכוש בצורה לא שווה ואולם כיום הנטייה היא להמליץ לכולם על עריכת צוואה אצל עורך דין וזאת על מנת שמסמך הצוואה יהא ערוך כדבעי. בנוסף, אני ממליצה לערוך צוואה בעדים ולא צוואה נוטריונית לנוכח העובדה שבצוואה נוטריונית ניתן לרוב למצוא פגמים אשר חלקם עלולים להפוך את נטל ההוכחה באם תוגש התנגדות למתן צו קיום צוואה.

לא יכולה להיות מחלוקת כי עריכת צוואה שתעמוד בפני התנגדויות עתידיות של יורשים ממורמרים אינה דבר של מה בכך. במשרדי הצוואות נערכות כשהעדים לצוואה יושבים גם במהלך עריכת הצוואה עצמה וזאת על מנת שיוכלו לנהל תרשומת עתידית וחלילה אם יהיה צורך, יוכלו להעיד בפני בית המשפט גם על אומד דעתו של המצווה. אם מדובר באדם קשיש מומלץ שעורך דין אשר עורך את הצוואה יסריט את עריכת הצוואה ובמקרים מסוימים גם ידאג לחוות דעת רפואית אשר יכולה לסייע רבות לעתיד לבא. מהלכים אלה אשר מומלץ שעורך דין יערוך אינם יכולים להתבצע באופן עצמאי ולכן עריכת צוואה אשר נחזה להיות מסמך פשוט אינה מסמך פשוט כלל ועיקר.

צריך לזכור כי לאורך שנות עבודתם עורכי דין צוואות הם עורכי דין המתמחים בהכנת צוואות, כמו גם מכירים הליכים משפטיים אשר נערכים לצורף הגנה על צוואות וכן ייצוג בהתנגדויות כנגד צוואות. בחירת עורכי דין צוואות בעת ההחלטה על כתיבת צוואה יכולה לעיתים להכריע את הכף במשפט של הגנה על הצוואה.

Judge and Gavel

בחירת עורך הדין עשויה להשפיע רבות על אופן ניהול התיק וסיכויי ההצלחה שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם - התקשרו: 052-6201920

צרו קשר

  • Facebook
  • Instagram

דואר אלקטרוני

טלפון

079-5555887

כתובתנו

רח' פרופ' דן שכטמן 10 חדרה
ת.ד. 90 מיקוד 3834001

bottom of page