top of page
Business Plan

תקנון התאגדות

Commercial Building Entrance

תקנון חברה הוא מסמך חוזי בין החברה (כישות) לבין בעליה ובינם לבין עצמם. בהתאם, מטרתו העיקרית של התקנון היא להסדיר את אופן ההתנהלות של הגורמים השונים בחברה בכדי להבטיח את פעילותה השוטפת.

התקנון אחד המסמכים הנדרשים לפתיחת חברה אצל רשם החברות, ועליו לכלול לפחות ארבעה סעיפים: שם החברה, פירוט מטרותיה, אחריות בעלי המניות והון המניות הרשום והמוקצה בחברה.

לצד זאת, ניתן ומקובל לכלול במסמך סעיפים נוספים הנוגעים לפעולת הדירקטוריון, אופן ההצבעה באסיפות, חלוקת דיווידנדים ועוד. בעוד הוא מהווה מסמך חוזי מחייב, ניתן לשנות את התקנון בהחלטה של האסיפה הכללית בהתאם לצרכים המתעדכנים של בעלי המניות.

המטרה המרכזית של תקנון חברה היא להסדיר נושאים חשובים הכרוכים בהתנהלות השוטפת של החברה, במטרה לייצב מדיניות-על שתלווה ותבטיח את פעילותה התקינה לאורך זמן. כלומר, להתוות את אופי החברה, אופי פעילותה ואופי היחסים בין הגורמים השונים הפועלים בה. כך, התקנון משמש לעיתים קרובות בתור "המילה האחרונה" כאשר עולים חילוקי דעות בין בעלי מניות.

Judge and Gavel

בחירת עורך הדין עשויה להשפיע רבות על אופן ניהול התיק וסיכויי ההצלחה שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם - התקשרו: 052-6201920

צרו קשר

  • Facebook
  • Instagram

דואר אלקטרוני

טלפון

079-5555887

כתובתנו

רח' פרופ' דן שכטמן 10 חדרה
ת.ד. 90 מיקוד 3834001

bottom of page